Iskolaidő, munkarend

Az iskola helyiségeinek, eszközeinek használati rendje

Az iskolai és az iskolán kívüli viselkedés normái 

Általános elvárások:

Elvárások a tanítási órákon:

Elvárások az udvaron: